Kursy intensywne
Boot Camps

Szybkie osiągnięcie celu

Intensywne kursy dla firm, czyli Boot Camp to bardzo intensywne zajęcia nastawione na realizację ambitnych celów językowych w krótkim czasie. Są najczęściej wykorzystywane do szybkiego podniesienia poziomu językowego pracownika, by mógł realizować założone cele biznesowe firmy.

Zajęcia językowe trybie Boot Camp trwają od 4 do 8 tygodni i mogą obejmować dziennie od 2 do 8 godzin pracy z językiem. Ich celem jest uzyskanie zamierzonego poziomu i sprawności w posługiwaniu się wybranym językiem. W wypadku intensywnego kursu języka angielskiego jest to często połączone z potwierdzeniem uzyskanych umiejętności przez jeden z certyfikatów językowych przeznaczonych dla biznesu.

Nowoczesne podejście

Intensywny kurs dla firm, czyli Boot Camp opiera się na trzech elementach:

  • intensywnej pracy z językiem z elementami pełnego zanurzenia, która umożliwia szybki i skuteczny postęp językowy
  • wsparciu przez nowoczesne technologie przeznaczone do nauki języka, które optymalizują powtórki i ułatwiają internalizacje opanowanego materiału
  • lektora, który jest równocześnie moderatorem odpowiedzialnym za proces nauki i koncentruje się na aktywnym użyciu materiału opanowanego przez słuchacza. Lektor może prowadzić zajęcia w systemie „face- to- face” lub online.

Wersje dobrane do potrzeb

Boot Camp czyli intensywne kursy dla firm ma 2 wersje w zależności od założonego przez firmę celu językowego:

  • Business Language Boot Camps
    Celem zajęć jest szybkie i kompleksowe przygotowanie do pełnienia różnych ról biznesowych w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym poprzez rozwój warsztatu językowego niezbędnego w najczęstszych sytuacjach biznesowych
  • General Language Boot Camps 
    Celem zajęć jest radykalny i trwały postęp w nauce języka na poziomie ogólnym. Boot Camp koncentruje się na przezwyciężeniu stagnacji w rozwoju kompetencji językowych oraz zwiększeniu swobody językowej i umiejętności spontanicznego reagowania w języku obcym.

Przyspieszenie nauki języka

Doskonałym uzupełnieniem dla intensywnej nauki w trybie Boot Camp są warsztaty technik przyśpieszonej nauki języka „jak uczyć się szybko języka“. Jest to przygotowany przez ILI system do szybkiego i skutecznego zapamiętywania materiału językowego bazujący na zdobyczach neurodydaktyki i adaptive learning.

Chcesz poznać szczegółową ofertę

dopasowaną do Twoich potrzeb?

Kontakt

International Language Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 673835, kapitał zakładowy w wysokości 2 900.000 zł, NIP: 7010687344, REGON: 367187830

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji.

Więcej o cookies