Intensywne kursy dla firm

 

Intensywne kursy językowe

Intensywne kursy dla firm, czyli Boot Camp to bardzo intensywne zajęcia nastawione na realizację ambitnych celów językowych w krótkim czasie. Są najczęściej wykorzystywane do szybkiego podniesienia poziomu językowego pracownika, by mógł realizować założone cele biznesowe firmy.

 

intensywne kursy dla firm, zwłaszcza intensywny kurs języka angielskiego, pozwala na szybkie osiągnięcie celu językowego osiągnięcie

   Szybkie osiągnięcie celu

Zajęcia językowe trybie Boot Camp trwają od 4 do 8 tygodni i mogą obejmować dziennie od 2 do 8 godzin pracy z językiem. Ich celem jest uzyskanie zamierzonego poziomu i sprawności w posługiwaniu się wybranym językiem. W wypadku intensywnego kursu języka angielskiego jest to często połączone z potwierdzeniem uzyskanych umiejętności przez jeden z certyfikatów językowych przeznaczonych dla biznesu.

 

intensywny kurs języka angielskiego i intesywny kurs językowy to kompleksowy zestaw zajęć z lektorem i nowoczesnych technologii do nauki języka

   Nowoczesne podejście

Intensywny kurs dla firm czyli Boot Camp opiera się na trzech elementach:

  • intensywnej pracy z językiem z elementami Total Immersion, która umożliwia szybki i skuteczny postęp językowy
  • wsparciu przez nowoczesne technologie przeznczone do nauki języka, które optymalizują powtórki i ułatwiają internalizacje opanowanego materiału
  • lektora, który jest równocześnie moderatorem odpowiedzialnym za proces nauki i koncentruje się na aktywnym użyciu materiału opanowanego przez słuchacza. Lektor może prowadzić zajęcia w systemie „face- to- face” lub online.

 

intensywny kurs języka angielskiego oraz intesywne kursy językowe dla firm mają 2 wersje zajęć

   Wersje dobrane do potrzeb

Boot Camp czyli intensywne kursy dla firm ma 2 wersje w zależności od założonego przez firmę celu językowego:

  • Business Language Boot Camps

Celem zajęć jest szybkie i kompleksowe przygotowanie do pełnienia różnych ról biznesowych w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym poprzez rozwój warsztatu językowego niezbędnego w najczęstszych sytuacjach biznesowych

  • General Language Boot Camps

Celem zajęć jest radykalny i trwały postęp w nauce języka na poziomie ogólnym. Boot Camp koncentruje się na przezwyciężeniu stagnacji w rozwoju kompetencji językowych oraz zwiększeniu swobody językowej i umiejętności spontanicznego reagowania w języku obcym.

 

intensywny kurs języka angielskiego i intesywny kurs językowy dla firm mają wsparcie w postaci specjalnego warsztatu

   Przyspieszenie nauki języka

Doskonałym uzupełnieniem dla intensywnej nauki w trybie Boot Camp są warsztaty technik przyśpieszonej nauki języka „jak uczyć się szybko języka“. Jest to przygotowany przez ILI system do szybkiego i skutecznego zapamiętywania materiału językowego bazujący na zdobyczach neurodydaktyki i adaptive learning.

 

intensywny kurs języka angielskiego jest nastawiony na szybka realizację celu w krótkim czasie

Boot Camp to intensywny, personalizowany kurs, który daje realizację celu językowego w krótkim czasie

 

intensywny kurs języka angielskiego opiera się na lektorze, który jest mentorem językowym

Kluczową rolę odgrywa lektor, który pełni rolę mentora i trenera językowego

 

intensywny kurs języka angielskiego jest wsparty nowoczesnymi technologiami do nauki języka

Wsparcie w szybkim opanowaniu języka zapewniają nowoczesne technologie językowe

 

intensywny kurs języka angielskiego daje radykalny postęp w krótkim czasie

Boot Camp daje radykalny postęp językowy i umożliwia pełnienie ról biznesowych w międzynarodowym środowisku pracy

Skontakuj się z nami
Chcesz poznać szczegółową ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb?

Nasze usługi

Kursy językowe

Kursy językowe – International Language Institute oferuje kursy: ze wszystkich języków świata, ogólne i biznesowe, specjalistyczne i branżowe.

Kursy online

Kursy online
Ponad 20 języków, w tym: japoński, polski dla cudzoziemnców, języki skandynawskie. Zajęcia na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Bezpośredni kontakt z lektorem podczas nauki online.

Audyt językowy

Audyt językowy dla firm
Oferujemy usługi z zakresu: audytu pisemnego, audytu ustnego w różnym zakresie językowym, audytu specjalistycznego „szytego na miarę” w ponad 20 językach.

Certyfikaty jezykowe

Certyfikaty i egzaminy językowe dla pracowników polskich i zagranicznych:
jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej (LCCI0. W swojej ofercie mamy również egzaminy z języka angielskiego ogólnego JETSET oraz egzaminy TELC.

Soft Skills Workshops

Szkolenia miękkie dla pracowników
Soft Skills Workshop to połączenie szkolenia z umiejętności miękkich z językiem angielskim używanym w międzynarodowym środowisku pracy.

Kursy intensywne

Kursy intensywne
Kursy intensywne gwarantują radykalny postęp językowy w bardzo krótkim czasie

Nasza unikalna metoda nauki

Zajęcia oferowane przez International Language Institute przygotowane są w oparciu o autorską metodę, którą przez lata wypracowaliśmy przy współpracy z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Jest to nowoczesne rozwiązanie dydaktyczne, które czerpie zarówno z tradycyjnej metody komunikatywnej, jak i najnowszych osiągnięć w nauce języków obcych.

Nasi klienci o nas