Klienci 2019-08-12T14:50:40+00:00
Tworzymy projekty językowe
najlepiej dopasowanego
do Twojego biznesu

CISCO


Dzięki współpracy z International Language Institute, od 2014 roku skutecznie i efektywnie podnosimy znajomość języka angielskiego naszych pracowników, co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi naszych klientów.

ECOLAB


ECOLAB to globalny leader w sektorze profesjonalnych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny szpitalnej, tekstylnej, produkcji żywności, odzyskiwania wody czy w sektorze energetycznym. Grupa zatrudnia około 50.000 pracowników na całym świecie. Nasz międzynarodowy charakter wymusza swobodną komunikację w różnych językach obcych, dlatego ciągle doskonalenie kompetencji językowych naszych pracowników, jest dla nas priorytetem. International Language Institute przeprowadza dla nas indywidualny audyt poziomu znajomości języków i dostosowuje formę zajęć do potrzeb studenta. Szkła oferuje zajęcia indywidualne i grupowe zarówno w siedzibie naszej firmy ja i poza nią. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w tym native speakerów na terenie całej Polski.

LAFARGE


Stabilna pozycja w 80 krajach na świecie oraz koncentracja na branży cementu, kruszyw i betonu czyni z LafargeHolcim światowego lidera w przemyśle materiałów budowlanych. Ze względu na międzynarodowy charakter grupy oraz współpracę z klientami lokalnymi i zagranicznymi, znajomość języków wśród naszych pracowników, jest dla nas kluczowy. Nasi pracownicy, managerowie, na co dzień posługują się językiem angielskim, aby skutecznie i efektywnie komunikować się z dostawcami i klientami z całego świata. Od 2015 roku, nasi pracownicy mają możliwość podnoszenia kompetencji językowych, m.in. dzięki kursom prowadzonym przez International Language Institute, na terenie całej Polski w Gdańsku, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Małogoszczu, Kujawach, Poznaniu, Rudawie, Warszawie i Wrocławiu.

REESCO


Podstawą sukcesu Reesco jest wykwalifikowany i kompetentny zespół, w skład którego wchodzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii, rzeczoznawstwa, architektury oraz kierowania budową. Ich wiedza i zaangażowanie stanowią gwarancję spełnienia oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Obsługujemy klientów polskich i zagranicznych, dlatego kompetencje językowe są dla nas priorytetowe. Poszukiwaliśmy partnera biznesowego, który wesprze nas w nauce i zwiększaniu kompetencji językowych naszej kadry. Nasi pracownicy wykorzystują umiejętności językowe do prowadzenia spotkań z kontrahentami, prowadzenia raportów oraz prezentacji. International Language Institute przeprowadził kompleksowy audyt poziomu znajomości języka obcego u naszych pracowników i dostosował metodykę do naszych potrzeb. Aktualnie nasi pracownicy uczą się w 6 grupach w zależności od poziomu zaawansowania języka. Zauważyliśmy znaczącą poprawę jakości pracy i swobody wykorzystania języka przez naszych pracowników.

EmiTel


Wśród działań rozwojowych proponowanych naszym pracownikom znajduje się również udział w kursach języka angielskiego. Mogą z nich skorzystać wszyscy pracownicy, którzy są takim kursem zainteresowani, a tym także kadra wysokiego szczebla. Poszukując partnera do współpracy w zakresie prowadzenia kursów, szukaliśmy firmy, która zapewniłaby możliwość nauki osobom pracującym w różnych lokalizacjach w Polsce. Jak się okazało, kryterium to spełniała International Language Institute. Lektorzy International Language Institute są zawsze dobrze przygotowani, punktualni, zaangażowani, a prowadzone przez nich zajęcia są interesujące dla naszych pracowników. Kursy dostosowane są do aktualnej znajomości języka grupy i uwzględniają nasze potrzeby biznesowe.

GRUPA INTERIA


Naszą misją, jest stworzenie pracownikom najlepszego środowiska pracy, a kluczem do tego jest oferowanie m.in. szerokiego wachlarza benefitów pracowniczych, w tym nauki języków obcych. W GK Interia prowadzimy politykę otwartego dostępu do korzystania z darmowych kursów językowych dla pracowników. Nasi pracownicy mają możliwość uczestnictwa w kursach indywidualnych lub grupowych, w siedzibie firmy oraz w placówkach International Language Institute w całej Polsce. Przed każdym kursem ILI przeprowadza audyt aktualnej znajomości języka, aby lepiej dopasować poziom i zakres językowy do potrzeb naszych pracowników, umożliwia również analizę frekwencji oraz postępów w nauce. Wysoki stopień zaangażowania lektorów, ich kompetencje oraz przygotowanie do zajęć, jest wysoko oceniany przez uczestników kursów językowych.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


W ramach zamówienia, w okresie od września 2015 r do czerwca 2016 r przeszkolono: 7 grup szkoleniowych , które zrealizowały 608 godzin dydaktycznych, 36 osób w trybie indywidualnym o łącznej sumie 1199,65 zrealizowanych godzin dydaktycznych. Łącznie przeszkolono 128 pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługa szkoleniowa została wykonana terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z programem szkolenia.

Media Markt


International Language Institute od marca 2016 roku pracuje z naszymi pracownikami nad podniesieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Znajomość języka umożliwia bardziej swobodną komunikację, jak również pozytywnie wpływa na odbiór marki, a pracownicy czują się komfortowo w relacji z klientami, co przekłada się na efekty ich pracy. Współpraca z International Language Institute stoi na wysokim poziomie. Firma dołożyła starań do zrozumienia naszych potrzeb. Przeprowadził audyt znajomości języka pracowników przed rozpoczęciem kursu oraz dopasowała poziom zajęć do możliwości i umiejętności grupy, celów biznesowych, jak również przygotowała dedykowane zajęcia.

Infor (Polska) Sp. z o.o.


Zaświadczamy iż Language Solutions for Business Sp. z o.o. w ramach współpracy prowadzi dla naszych pracowników szkolenia językowe od 2016 roku.

Współpraca ta została podjęta między innymi ze względu na dostępność lektorów, oferowane języki obce oraz dostęp do HR Zone – elektronicznego dziennika obecności.

Szkolenia prowadzone są z języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego oraz polskiego dla obcokrajowców na poziomie od A0 do C1/C2, z których korzystają w sumie 23 grupy.

Kursy prowadzone przez Language Solutions for Business Sp. z o.o. pomagają naszym pracownikom w podniesieniu znajomości języków obcych potrzebnych w codziennej pracy oraz rozwoju już posiadanych przez nich umiejętności w zależności od ich preferencji językowych.

Polecamy firmę Language Solutions for Business Sp. z o.o. za umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji w naszej firmie oraz profesjonalne podejście do wymagań Klienta.

Osadkowski-Cebulski


Firma Language Solutions for Business Sp. z o.o. w ramach współpracy prowadzi dla naszych Pracowników szkolenia językowe od Października 2015 roku. Szkoła zapewnia odpowiedni nadzór metodyczny oraz obsługę administracyjną. Rekomendujemy ją jako solidną, rzetelną i wiarygodną firmę oraz polecamy ją jako partnera w biznesie.

Clarena Sp. z o.o.


Zaświadczamy, iż firma Language Solutions for Business Sp. z o.o. w ramach współpracy prowadzi dla naszych pracowników szkolenia językowe od 2016 roku.

Współpraca ta została podjęta między innymi ze względu na potrzebę szkolenia pracowników.

Zajęcia prowadzone są z języka angielskiego na poziomie początkującym i średnio-zaawansowanym i korzystają z nich dwie grupy.

Kursy prowadzone przez Language Solutions for Business Sp. z o.o. pomagają naszym pracownikom zarówno w nauce od podstaw, jak i w doskonaleniu zdobytych już wcześniej umiejętności językowych.

Kadra lektorska, prowadząca zajęcia językowe dla pracowników wyróżnia się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz kreatywnością w doborze tematów zajęć i materiałów dydaktycznych.

Polecamy firmę Language Solutions for Business Sp. z o.o. za doskonałe rozpoznanie potrzeb klienta oraz za solidarność, elastyczność i różnorodność w realizacji zajęć.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.


Wykonawca tj. Language Solutions for Business Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, wykonał na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, zamówienie pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego”.

Zakres zamówienia obejmował przygotowanie i przeprowadzenie grupowego oraz indywidualnego kursu języka angielskiego dla pracowników Oddziału we Wrocławiu na 3 poziomach zaawansowania.

Usługa została wykonana z zachowaniem należytej staranności.