Aktualności

5 zalet zdalnych kursów językowych dla pracowników

5 zalet zdalnych kursów językowych dla pracowników


ILE TRACI TWOJA FIRMA?

Znajomość języków obcych jako mocny atut czy mile widziana cecha? Nie w dzisiejszej korporacyjnej rzeczywistości!
W firmach działających globalnie, w których za sprawą outsourcingu rozwiązywanych jest szereg kwestii dyskutowanych podczas wideokonferencji lub konferencji telefonicznych z przedstawicielami z różnych krajów nie może być mowy o biernym uczestnictwie w spotkaniu. Nie może się zdarzyć sytuacja, że pracownik nie zada kluczowego pytania dotyczącego międzynarodowego projektu tylko dlatego, że będzie się czuł niepewnie mówiąc po angielsku.

Mimo że wielu pracodawców jest świadomych, jak istotna jest efektywna komunikacja nadal jeszcze nie wszyscy wiążą tego z nauką języków obcych. Według raportu Amerykańskiego Komitetu CED (Committee for Economic Development) amerykańskie firmy tracą ponad 2 miliardy dolarów rocznie z powodu nieporozumień językowych lub kulturowych1. Ile traci Twoja firma?

ZALETA 1: SPRAWNA KOMUNIKACJA

Stanowiąca jedną z kompetencji XXI wieku efektywna komunikacja, czyli umiejętność mówienia i pisania, nie jest już pewnikiem. Jeśli jeszcze dodamy do tego komunikację w języku obcym, problem rozrośnie się jeszcze znaczniej. Współczesne kursy językowe przychodzą tu z pomocą. Zdalne lekcje językowe nie przypominają już kursów z płyt czy kaset, na których słuchacz samotnie powtarzał słówka czy uzupełniał luki w zdaniach gramatycznych. To interaktywne zajęcia z lektorem w czasie rzeczywistym, więc rozwój kompetencji komunikacyjnych jest ich naturalnym efektem. Aby konwersacja była jeszcze bardziej wiarygodna, pracownik ma podgląd wideo na lektora, co umożliwia również śledzenie sposobu wymowy nowych wyrażeń, a także obserwację mimiki twarzy czy gestów. Oprócz tego, ma często dostęp podczas lekcji lub po jej ukończeniu do materiałów wideo, audio czy użytecznych linków online w celu powtórzenia tego, co najważniejsze z danej części szkolenia.

Oprócz komunikacji z lektorem, podczas grupowych zajęć zdalnych istnieje jeszcze kontakt pomiędzy uczestnikami kursu, dzięki różnym technologicznym rozwiązaniom może to być praca w parach czy dyskusja w grupie, a nawet wspólne rozstrzygnięcie problemu w tzw. case study analysis w ramach zajęć Business English. Takie rozwiązanie jest proponowane np. przez szkolenia zdalne ILI live. Będąc zrozumianym przez innych słuchaczy kursu, pracownik zdobywa większą pewność siebie w użyciu języka obcego także w pracy.
Kolejnym krokiem do usprawnienia komunikacji w firmie jest zrozumienie innych kultur i tu także pomaga nauka języka obcego, gdyż równolegle z poznawaniem zawiłości językowych pracownik oswaja się z różnicami kulturowymi, zwyczajami i lepiej potrafi tę wiedzę wykorzystać w życiu zawodowym. Zajęcia zdalne na żywo pozwalają na dopytanie lektora o konkretne sytuacje czy zwroty, które mogą być zastosowane w praktyce niedługo po lekcji i w ten sposób lepiej przyswojone.

ZALETA 2: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ENERGII

Zdarza się, że słyszymy od pracownika, że nie ma czasu na życie prywatne, a co dopiero na taką ekstrawagancję, jak nauka języka. I nie chodzi o to, żeby wysłać go na coaching o zarządzaniu czasem, a wyjść z propozycją nie godzącą w jego/jej rutynę dnia. Spójrzmy na to z perspektywy podwładnego: załóżmy, że pracownik jest zajęty obowiązkami służbowymi i w trakcie pracy nie ma możliwości uczestniczyć w kursie językowym. Dla osób odpowiadających na naglące maile i zapytania czy pracującymi przy krótkich deadline’ach byłoby to nie tylko trudne, ale i stresujące. Ponadto, nie mogliby w pełni skupić się na zajęciach językowych, będąc myślami przy zadaniach służbowych do zrobienia po ukończeniu lekcji. Niełatwo też po powrocie z zajęć od razu wejść w rytm pilnych spraw do załatwienia, na których należy się skoncentrować, z drugiej strony zaś nie ma też czasu na refleksję nad przećwiczonym materiałem czy rozmowę z lektorem. W ten sposób ani praca biurowa, ani lekcyjna nie przynosi zamierzonych efektów.

Nie wszystkim pracownikom będzie odpowiadało pozostanie 60 lub 90 minut dłużej na zajęciach w siedzibie firmy po godzinach pracy. Ze względu na obowiązki związane z odbieraniem dzieci z przedszkoli czy szkół, zawożeniem ich na inne zajęcia pozaszkolne czy po prostu spędzaniem czasu z najbliższymi to rozwiązanie może okazać się rodzajem pańszczyzny, którą trzeba odrobić, co może wpłynąć negatywnie na wyniki takiej nauki. Niektóre firmy decydują się więc na to, aby pracownik sam wybrał sobie szkołę, do której będzie uczęszczał. I tu znów pojawia się motyw problemu z czasem, którego zawsze mało. Nawet jeśli wybór padnie na szkołę w pobliżu domu naszych pracowników, korki w godzinach szczytu skutecznie mogą pozbawić ich zapału i energii do zdobywania wiedzy. I znów dochodzi zarzut braku czasu dla rodziny.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc zainwestować w zajęcia zdalne w jednej szkole językowej. Proponujemy pracownikowi możliwość wyboru godzin czy dni zajęć, przy czym w większości szkół językowych mogą to być godziny wczesnoporanne i późnowieczorne. W tym wypadku uczestnik ma poczucie, że jego/jej życie prywatne można łatwiej pogodzić z nauką. Zajęcia każdy może odbywać z domu, kawiarni czy innego miejsca, w którym czuje się komfortowo. Godziny można dobrać do własnego grafiku, ale też do własnej efektywności – w końcu nie każdy jest rannym ptaszkiem. Ważne, aby czas na szkolenie spożytkować jak najlepiej.

ZALETA 3: RETENCJA PRACOWNIKÓW

Dlaczego pracownik decyduje się na odejście z firmy? Wielu powie, że ze względu na wyższe wynagrodzenie, jednak tacy specjaliści jak Leigh Branham, ekspert rynku pracy i autor książki „7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy” (Tytuł oryginału: The Hidden Reasons Employees Leave, w Polsce książkę wydało w 2010 roku Studio Emka) nie wspominają o tym aspekcie jako najistotniejszym. Natomiast jednym z owych rzeczywistych powodów decyzji o zmianie pracy jest zbyt mało możliwości na rozwój. Czemu więc nie zainwestować w rozwój językowy pracownika, jednocześnie dając przykłady na to, w jaki sposób ten progres może się przydać w pracy nad danym projektem czy zadaniem, ale też będzie pomocny w stawieniu czoła dalszym wyzwaniom zawodowym w naszej firmie?
Poza kwestią motywacyjną dla pracownika, który z większym prawdopodobieństwem pozostanie w firmie na dłużej, taka oferta sprzyja również obniżeniu kosztów pozyskania nowego podwładnego. Robert Bokacki, coach i Wiceprezes Zarządu w KontekstHR International Group opisuje to w ten sposób:

„Analiza skutków finansowych odejść pracowników w jednej z największych w Polsce fabryk pokazała, że całkowity koszt rotacji w przeliczeniu na jeden kontrakt pracownika wynosi 34 389 zł. Na tę sumę składają się koszty poszukiwania i rekrutacji nowego pracownika, wdrożenia go do pracy, szkolenia, a także koszty utraconych korzyści” 2.

Paweł Diechciarz, Head of Total Rewards w grupie Allegro rozpisuje koszty jeszcze bardziej szczegółowo: (koszty zewnętrznej firmy rekrutacyjnej, ogłoszeń na portalach internetowych, czasu specjalisty do spraw rekrutacji i menadżera przeprowadzającego rozmowy z kandydatami, a także wydatki związane z procesem szkoleniowym nowego pracownika) i podkreśla, że według badań Instytutu Saratoga „odejście dobrego specjalisty i zastąpienie go innym kosztuje pracodawcę tyle co roczne wynagrodzenie tegoż pracownika”3.

Oczywiście, kurs językowy nie gwarantuje zatrzymania każdego pracownika w naszej firmie, ale jako część przemyślanej strategii retencyjnej może stać się właśnie tym, czego pracownicy potrzebują, a na czym zespół i jednocześnie cała organizacja może zyskać.

ZALETA 4: MOBILNOŚĆ

Zajęcia odbywające się na terenie firmy lub w placówce szkoły są podatne na różne komplikacje: od braku sal szkoleniowych w firmie po dłuższą podróż służbową pracownika np. do innego kraju. Zajęcia online, choć również potencjalnie mogą się tu przydarzyć problemy np. ze sprzętem czy łączem internetowym są więc pewniejszym wyjściem. Podróż służbowa nie stanie się wymówką, aby nie uczestniczyć w zajęciach, a nawet częsta dziś opcja pracy z domu nie pozbawi pracownika możliwości skorzystania ze zdalnego udziału w lekcji. Również dla firmy, jeśli już wspominamy o mobilności, wybór szkoły językowej nie musi się ograniczać do wyboru oferty z najbliższego rejonu, firma z siedzibą w Gdańsku może wybrać dostawcę kursów językowych z Krakowa. Może to być najkorzystniejsze rozwiązanie dla firm mieszczących się z dala od centrów miast, gdzie znalezienie dobrej oferty byłoby skazane na niepowodzenie lub koszty takiego szkolenia znacznie by wzrosły nie gwarantując jakości zajęć.

Dyskutując o mobilności i kursach językowych, nie można pominąć jeszcze jednego faktu, a mianowicie, mobilności samych pracowników. W końcu dobra znajomość języków przydaje się nie tylko w negocjacjach z zagranicznymi partnerami czy w korporacyjnych spotkaniach na temat międzynarodowych projektów. Przynosi też widoczne korzyści dla pracownika udającego się na wakacje czy odwiedzającego rodzinę w innych krajach pozwalając na wykorzystanie umiejętności zdobytych dzięki kursom opłacanym przez miejsce pracy. Wpływa to pozytywnie na motywację do dalszej nauki i jej wykorzystania w sytuacjach zawodowych.

Widząc efekty nauki języka obcego, pracownik zachęcony sukcesem opowie o nim także innym, co może się przyczynić nie tylko do kreowania pozytywnego wizerunku firmy, ale potencjalnie do zwiększenia zainteresowania zatrudnieniem w naszym przedsiębiorstwie.

ZALETA 5: ZWIĘKSZONE MORALE

Wspomniany już wcześniej Leigh Branham ustalił, że pracownicy mają potrzebę czucia się kompetentnymi, aby być zaangażowani w to, co robią. Oferując kursy językowe dajemy pracownikowi szansę na rozwój poprzednio już wymienionej kompetencji komunikacyjnej, ale to kursy zdalne lepiej przygotowują do wyzwań związanych z porozumiewaniem się za pośrednictwem wszechobecnej technologii. Dzięki kursom online na żywo z lektorem i innymi uczestnikami kursant ma okazję upewnić się, że jego umiejętności przystają do oczekiwań samego pracownika oraz firmy – może poczuć się przygotowany i bardziej kompetentny np. do uczestniczenia w spotkaniach w języku angielskim z opcją wideo.

Wróćmy raz jeszcze do zalety zdalnych kursów językowych numer 3, czyli retencji pracowników. Duża rotacja może wpływać nie tylko na zwiększenie kosztów pracowniczych, ale i atmosferę w firmie, a co za tym idzie dalsze powodzenie firmy:

„…odejście kluczowego pracownika często pociąga za sobą łańcuch kolejnych rezygnacji, a u tych, którzy pozostają, rujnuje morale, co z kolei przekłada się wprost na obniżenie ich wydajności i wyniki finansowe przedsiębiorstwa”4.

Podsumowując, rozwiązania takie jak zdalne kursy językowe mogą sprawić, że pracownik nie tylko faktycznie zwiększy swoje kompetencje komunikacyjne, ale też poczuje się bardziej wykwalifikowany i pewniejszy swoich umiejętności, co prowadzi do większej wydajności i lepszej atmosfery w pracy.

Zdalne kursy językowe to szkolenia wspomagające rozwój kompetencji komunikacyjnych, oszczędzające czas i energię pracownika oraz zmniejszające koszty rekrutacyjne związane z rotacją dla pracodawcy. Oprócz tego, wpływają pozytywnie na morale pracowników. Czyż nie warto wobec tego spróbować?

KEYNOTE FOR BUSINESS

WARSZTATY JĘZYKOWE 

https://www.ced.org/images/library/reports/education/report_foreignlanguages.pdf

http://konteksthr.pl/retencja-codziennoscia-firmy/

https://www.hbrp.pl/b/trend-prawdziwe-przyczyny-odchodzenia-z-pracy/Nq3REXLj

https://www.hbrp.pl/b/trend-prawdziwe-przyczyny-odchodzenia-z-pracy/Nq3REXLj

Proponowane artykuły